Archive for Marzec, 2014

Elbląg

Transport wodny doceniać zaczęto już w starożytności. Początkowo jednak statki wypływały tylko na wody rzek. Z czasem kursować zaczęły również po Morzu Śródziemnym, a od średniowiecza wypływać zaczęto nawet na bezkresne wody oceanu. Właśnie na tych dalekomorskich wyprawach nastawionych przede wszystkim na handel swoją potęgę zbudowało wiele europejskich państw, w tym przede wszystkim Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i Holandia. Bogaciły się również poszczególne miasta portowe, które z czasem założyły związek hanzeatycki, który miał wspierać handel. Dziś znaczenie transportu morskiego nie jest już tak duże, ale wciąż odgrywa ważną rolę w transporcie i gospodarce wielu krajów. W samej Polsce działają liczne porty morskie, które zlokalizowane są wzdłuż pasa wybrzeży, które ciągną się na linii przeszło 500 kilometrów. Porty mają różną wielkość i spełniać mogą różne funkcje. Zdecydowanie największe są porty handlowe, o wiele więcej jest mniejszych portów rybackich i jachtowych. Jednak porty zlokalizowane są nie tylko nad morzem. Świetnie radzą sobie również porty rzeczne. Do takich zalicza się chociażby port Elbląg zlokalizowany przy rzecze Elbląg, w pobliżu Żuław Wiślanych. Jest to typowy port handlowy, ale obsługuje również ruch pasażerski.

Szczecin

Transport wodny rozwija się już od czasów starożytnych. Pierwsze statki pojawiały się już na Nilu i Morzu Śródziemnym. W średniowieczu coraz częściej wypływać zaczęły również na szerokie wody oceanu. Wiele wypraw, które miały mieć charakter czysto handlowy przerodziło się w wielkie wyprawy, które zaowocowały wielkimi odkryciami geograficznymi. Państwa je organizujące szybko stały się przy tym potęgami morskimi, a wysoki poziom rozwoju gospodarczego utrzymały po dziś dzień. Mimo że znaczenie transportu morskiego nie jest już tak duże jak kiedyś, to jednak wciąż jest on istotny. Również w Polsce działają liczne porty morskie, które zlokalizowane są wzdłuż linii wybrzeża, która liczy przeszło 500 kilometrów. Porty mogą mieć różny charakter. Niektóre z nich to porty handlowe, znacznie więcej jest portów rybackich oraz jachtowych. Do najbardziej znanych zaliczają się porty w Kołobrzegu, Władysławowie czy Gdańsku. Ale z powodzeniem funkcjonują również i porty morskie. Do tych z kolei zalicza się m. in. port w Szczecinie. Ten położony na Odrze port jest jednym z portów typowo handlowych i wraz z portem w Świnoujściu jest uznawany za duże zaplecze gospodarki morskiej w Polsce, przede wszystkim jej zachodniej części.

Puck

Możliwości jakie daje transport wodny doceniono już w czasach starożytnych. Pierwsze statki pojawiać zaczęły się już w Egipcie. Najpierw przemierzały Nil, z czasem zaczęły również kursować po Morzu Śródziemny. Na transporcie wodnym i przede wszystkim handlu zamorskim swoją potęgę zbudowało również wiele z europejskich krajów. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim Wielka Brytania, ale również Holandia, Hiszpania, Portugalia i Włochy. Bardzo wzbogaciły się na handlu również same portowe miasta, a wiele z nich weszło do związku hanzeatyckiego, który jeszcze dodatkowo miał wspierać handel. Znaczenie transportu morskiego nie jest dziś aż tak duże jak w przeszłości, wciąż się jednak liczy. W Polsce, na stosunkowo długim pasie wybrzeża działają liczne porty morskie, które mają bardzo różny charakter. Zdecydowana większość to porty rybackie, znacznie większe od nich są porty handlowe, coraz bardziej popularne stają się również porty jachtowe. Każdy z tych portów potrzebuje przy tym różnej infrastruktury. Przykładem typowe portu rybackiego, który służy również jako przystań dla jachtów jest port w Pucku. Znacznie większy od niego jest zlokalizowany w pobliży port we Władysławowie, nastawiony głównie na rybołówstwo.

Władysławowo

Już w starożytności zaczęto doceniać po raz pierwszy transport wodny. Statki pojawiać zaczęły się na wodach Nilu, z czasem zaczęły również przemierzać Morze Śródziemne. Już od średniowiecza właśnie na transporcie morskim swoją potęgę zaczęło budować wiele europejskich państw, a wśród nich Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Holandia i Włochy. Bogaciły się również same portowe miasta, które z czasem zaczęły ze sobą tworzyć związek hanzeatycki, który wspierać miał handel. Znaczenie transportu wodnego obecnie jest znacznie mniejsze, sam transport wciąż jednak jest on istotny, zwłaszcza w przypadku przewożenia dużej ilości towarów na bardzo duże odległości. Wzdłuż linii polskiego wybrzeża działają liczne porty morskie, które pełnią różne funkcje. Te największe to porty handlowe, znacznie więcej jest portów rybackich oraz jachtowych. W zależności od pełnionej roli, każdy musi posiadać odpowiednią infrastrukturę, a także chronić same statki, przed wiatrem, falowaniem i morskimi prądami. Jednym z bardziej znaczących portów w Polsce jest chociażby port we Władysławowie. Z powodzeniem łączy on w sobie funkcje portu rybackiego i jachtowego. Odbywa się w nim również przeładunek tzw. drobnicy.

Kołobrzeg

Zalety transportu wodnego doceniono już w czasach starożytnych. W kolejnych wiekach właśnie na handlu zamorskim wiele państw europejskich znacznie się wzbogaciło i stało się potęgami gospodarczymi. Wszystkie te wyprawy nastawione przede wszystkim na handel, z czasem zaowocowały okryciem nowych lądów. Obecnie znaczenie transportu morskiego nie jest już tak duże jak w przeszłości, wciąż jednak odgrywa pewną rolę. Polska posiada dość długi pas wybrzeża, który liczy przeszło 500 kilometrów. Na tej linii funkcjonują liczne porty morskie, które pełnią różne role. Zazwyczaj wyróżnia się porty handlowe, rybackie oraz jachtowe, a każdy z nich powinien posiadać odpowiednią infrastrukturę, a przy tym również chronić statki przed wiatrem, falowaniem oraz działaniem prądów morskich. Jednym z większych portów w Polsce jest Kołobrzeg. Właściwie łączy on w sobie funkcje portu handlowego, rybackiego i jachtowego. Popularne są również przewozy pasażerskie. Kołobrzeg przy tym wszystkim jest również bazą marynarki wojennej. To wielkie portowe miasto jest również jednym z bardziej popularnych kurortów i co roku właśnie do Kołobrzegu przyjeżdżają tysiące turystów nie tylko z kraju, ale również i zza granicy.

Police

Możliwości, jakie daje transport wodny doceniono już w czasach starożytnych. Wtedy to już pierwsze statki pływały po Nilu i Morzu Śródziemnym. W średniowieczu to właśnie na zamorskim handlu wiele krajów zaczęło budować swoją potęgę. Do tej grupy zaliczają się m. in. Wielka Brytania, Holandia czy Włochy. Bogaciły się nie tylko same państwa, ale również i portowe miasta. Wiele z nich dołączyło nawet do związku hanzeatyckiego, który miał wspierać handel. Znaczenie transportu wodnego powoli spada, nie odgrywa on już aż tak doniosłej roli w gospodarce poszczególnych krajów. Wciąż jednak się liczy, a posiadanie w granicach państwa kawałka wybrzeża traktowane jest wciąż jako naturalne bogactwo. W Polsce pas wybrzeży liczy przeszło 500 kilometrów i rozciąga się z zachodu na wschód, od Świnoujścia aż po okolice Władysławowa. Chociaż zdecydowana większość portów w Polsce to porty morskie, to jednak z powodzeniem funkcjonują też porty rzeczne. Jednym z większych są Police. Port pełni funkcję handlową i wykorzystywany jest przede wszystkim do przewozu towarów masowych, w tym przede wszystkim fosforytów. Port jest również bazą rybacką. Żeby każdy port mógł spełniać swoją funkcję zazwyczaj potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, a także dobrze połączenie z innymi środkami komunikacji.

Gdynia

Znaczenie transportu wodnego docenia się już od wieków. Jeszcze w czasach starożytnych statki przemierzały Egipt na wodach Nilu, kursowały również po Morzu Śródziemnym. Prawdziwy boom na podróże zamorskie nastąpił dopiero pod koniec XV wieku, kiedy zaczęto szukać nowej drogi do Indii. Od tego czasu człowiek przemierzył Ziemię wzdłuż i wszerz i odkrył wszystkie nieznane do tej pory lądy. Dziś transport wodny nie odgrywa już tak istotnej roli w gospodarce poszczególnych krajów, jak jeszcze kilka wieków temu, wciąż jest jednak istotny. Położenie nad morzem ciągle też traktowane jest jako bogactwo naturalne kraju. Od wieków właśnie na wybrzeżu powstają liczne porty morskie. Jednak nie tylko w wielu krajach z powodzeniem funkcjonują również porty rzeczne. W Polsce zalicza się do nich chociażby Szczecin czy Elbląg. Do większych portów morskich w Polsce zalicza się Gdynia. Port powstał w 20-leciu międzywojennym i dziś służy zarówno jako port handlowy, rybacki i jachtowy. Żeby spełniać wszystkie te funkcje jednocześnie niezbędna jest zawsze odpowiednia infrastruktura. W przypadku portów handlowych niezbędne jest miejsce do przeładunku i magazynowania towarów> Na potrzeby portów rybackich powstają chłodnie i przetwórnie ryb.

Gdańsk

Już od starożytności doceniano znaczenie transportu wodnego. W Egipcie powszechnie wykorzystywano Nil, a liczne statki kursowały po Morzu Śródziemnym. Prawdziwy boom jednak nastąpił w średniowieczu. Właśnie wtedy swoje potęgi gospodarcze zaczęły budować liczne kraje europejskie właśnie na transporcie i handlu z państwami zamorskimi. Te wszystkie wyprawy zaowocowały nie tylko bogaceniem się państw i miast portowych, ale również odkryciem wielu nowych lądów. Takim znanym miastem portowym z tradycjami od wieków jest już Gdańsk. Wraz z innymi miastami północnej części Europy tworzył nawet związek hanzeatycki, który jeszcze bardziej miał wspierać handel. Chociaż dziś znaczenie transportu morskiego stopniowo spada i nie odgrywa już tak istotnej roli w gospodarce, to jednak wciąż świetnie radzą sobie miasta portowe. W Gdańsku funkcjonuje port handlowy, ale pełni on również funkcję portu rybackiego i jachtowego. W Gdańsku również stawia się na transport materiałów masowych oraz ropy naftowej. Żeby port jak najlepiej spełniał wszystkie te funkcje musi posiadać zazwyczaj świetną infrastrukturę, mieć dobre połączenie z transportem lądowym oraz chronić statki przed wiatrem, falowaniem oraz prądami morskimi.

Wybrzeże

W czasach starożytnych zaczęto już doceniać transport drogą wodną. W Egipcie wykorzystywano powszechnie Nil, liczne statki kursowały po wodach Morza Śródziemnego. Transport wodny nie tylko świetnie sprawdzał się w handlu, ale był również wykorzystywany w celach wojennych. Prawdziwy przełom nastąpił jednak u schyłku średniowiecza. Właśnie wtedy na handlu zamorskim swoją potęgę zaczęło budować wiele europejskich krajów, rozpoczęto handel z Indiami, a przy okazji również odkryto wiele nowych lądów. Dzisiaj znaczenie transportu morskiego nie jest już aż tak duże w gospodarce krajów, ale wciąż jednak statki wykorzystywane są do przewożenia różnych towarów na duże odległości. Porty morskie najczęściej zlokalizowane są na wybrzeżu, jednak z powodzeniem funkcjonują też porty rzeczne. Takie porty działają również w Polsce i zaliczają się do nich ten zlokalizowany w Elblągu czy chociażby Szczecinie. Zdecydowanie najważniejsze są jednak porty morskie. W zależności od tego, jaką mają spełniać funkcję, wyróżnia się porty handlowe, rybackie oraz jachtowe. Każdy z nich musi posiadać odpowiednią infrastrukturę, mieć zapewnione połączenie z transportem lądowym oraz przede wszystkim chronić statki przed wiatrem, falowaniem i prądami morskimi.

Porty

Przez wieki wiele krajów europejskich budowało swoją gospodarczą potęgę na handlu zamorskim. Już w średniowieczu zdecydowanie najmocniejszą pozycję miały przede wszystkim Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia, Portugalia i Włochy. Bogaciły się również miasta portowe, a te z północy kontynentu założyły nawet wspólny związek morski, związek hanzeatycki. Znaczenie transportu morskiego zaczęło powoli spadać, kiedy pojawiła się kolej oraz powstały samoloty. To właśnie transport lotniczy przejął ruch pasażerski. Jednak różne towary na duże odległości wciąż przewożone są za pomocą wielkich statków. Porty dzieli się zazwyczaj na porty morskie oraz porty rzeczne. W zależności od pełnionej przez nie funkcji, także wyróżnia się kilka ich typów. Zdecydowanie największe i z najbardziej rozbudowaną infrastrukturą są porty handlowe. Trochę mniejsze od nich są już porty rybackie. Zdecydowanie najmniejsze i zlokalizowane najczęściej w znanych miejscowościach wypoczynkowych są porty jachtowe. Wszystkie porty, żeby jak najlepiej spełniały swoje funkcje, muszą posiadać odpowiednią infrastrukturę. Dobrze również, żeby miały zapewnione połączenie ze środkami transportu lądowego. Do portów powinny dochodzić drogi kołowe, jak również powinno być zapewnione połączenie kolejowe.