Archive for Marzec, 2014

Rzeka

Już w dalekiej starożytności doceniono ogromną role transportu morskiego. Początkowo wykorzystywano przede wszystkim najlepiej znane Morze Śródziemne. Dopiero z czasem zaczęto wypuszczać się w wyprawy typowo już dalekomorskie. Umożliwiło to nie tylko nawiązanie stosunków handlowych z licznymi krajami. Przy okazji również odkryto wiele nowych lądów i dokładnie opisano całą planetę. Dziś transport morski nie jest już tak ważny jak parę wieków temu i nie stanowi już o potędze poszczególnych państw. Wciąż jednak odgrywa ważną rolę w gospodarce wielu krajów. Położenie nad morzem czy oceanem zaś traktowane jest jako naturalne bogactwo kraju. Porty mogą być różne i spełniać różne funkcje. Zazwyczaj dzieli się je na porty morskie i rzeczne. Gdy weźmie się pod uwagę funkcje, wyróżnić można porty handlowe, rybackie i jachtowe. Żeby jak najlepiej spełniały one swoje funkcje, muszą jednak posiadać odpowiednią infrastrukturę jak również i połączenie z transportem kołowym czy chociaż kolejowym. Transport rzeczny choć ma zdecydowanie mniejsze znaczenie niż morski, to jednak z powodzeniem funkcjonuje również i w Polsce. Do polskich portów rzecznych zaliczają się chociażby port w Elblągu oraz bardzo duży port w Szczecinie.

Ocean

Transport morski nie ma już obecnie tak wielkiego znaczenia jak wiele wieków temu. Przecież to właśnie na wymianie handlowej drogą morską wiele krajów europejskich zbudowało swoją potęgę. Do tej grupy zaliczają się m. in. Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Portugalia czy Włochy. Znacznie wzbogaciły się na transporcie morskim miasta portowe, które już w średniowieczu utworzyły własny związek hanzeatycki, który miał wspierać handel. Dziś ruch pasażerski przejął już transport lotniczy, ale droga morską wciąż jeszcze przewożone są różnego rodzaju towary. Wciąż również ważne jest rybołówstwo. Zazwyczaj porty morskie zlokalizowane są na wybrzeżach oceanów lub mórz. Jednak wiele krajów posiada też porty rzeczne. Działają one również w Polsce, np. w Elblągu i w Szczecinie. Jednak zdecydowanie największe znaczenie dla gospodarki kraju mają porty morskie. W zależności od tego, jaką spełniają funkcję, dzieli się je na porty handlowe, rybackie oraz jachtowe. Każdy z nich, żeby jak najlepiej spełniał swoją rolę, musi posiadać odpowiednią infrastrukturę, jak również i połączenie z innymi środkami transportu. W Polsce największe porty to port w Gdańsku, Gdyni, Kołobrzegu. Ważne są również porty we Władysławowie i Pucku.

Morze

Od wieków zdawano już sobie sprawę, że położenie kraju nad morzem czy oceanem jest jego wielkim, naturalnym bogactwem. To właśnie na morzu zbudowały swoją gospodarczą potęgę takie kraje jak chociażby Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Portugalia czy Włochy. Gdy jeszcze dodatkowo zaczęto odkrywać coraz to nowe lądy, handel zamorski zaczął odgrywać coraz większą rolę. Obecnie jego znaczenie stopniowo spada. Ruch pasażerski zmalał niemal zupełnie, o wiele szybszym środkiem transportu są przecież samoloty. Jednak do przewozu różnych towarów na duże odległości wciąż niezastąpione są wielkie statki. Zdecydowanie najbardziej popularne są porty morskie. Zlokalizowane są one w tym krajach, które położone są nad morzem lub oceanem. Ale funkcjonują również i porty rzeczne, zlokalizowane najczęściej wewnątrz krajów. W Polsce do takich portów wewnętrznych zaliczają się chociażby porty w Elblągu i Szczecinie. Porty typowo już morskie w Polsce leżą na linii wybrzeża, która liczy ponad 500 kilometrów, rozciąga się z zachodu na wschód od Świnoujścia aż po Władysławowo. Do portów typowo handlowych zalicza się m. in. Gdańsk. Zdecydowanie więcej jest portów rybackich i znacznie mniejszych portów jachtowych, które powstają najczęściej w popularnych miejscowościach wypoczynkowych.

Rybołówstwo

Znaczenie transportu morskiego doceniono już w czasach starożytnych, jednak początkowo podróżowano tylko po Morzu Śródziemnym. Dopiero z czasem nawiązano stosunki handlowe z bardzo oddalonymi od Europy Indiami. Podczas poszukiwania nowej do nich przez przypadek praktycznie Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, co zapoczątkowało wielkie odkrycia geograficzne. Znaczenie transportu morskiego powoli spada. Cały ruch pasażerski niemal w całości został przejęty przez transport lotniczy. Wiele krajów jednak wykorzystuje wciąż statki do przewozu różnego rodzaju towarów i tzw. drobnicy. W zdecydowanej przewadze są porty morskie, jednak znaczenie w transporcie mają również porty rzeczne. Znaleźć je można nawet w Polsce i zalicza się do nich m. in. porty w Szczecinie oraz Elblągu. Ponadto wyróżnia się tez typy portów ze względu na funkcje jakie spełniają. Dla gospodarki państwa zazwyczaj największe znaczenie mają duże porty handlowe. Jednak istotne są też o wiele mniejsze porty rybackie nastawione na połów i przetwórstwo ryb. Żeby jak najlepiej spełniały swoja rolę, muszą być wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, na którą składają się chociażby chłodnie czy przetwórnie. Do portów rybackich zaliczają się m. in. port w Kołobrzegu, Władysławowie czy Pucku.

Infrastruktura

Już w dalekiej przeszłości doceniono transport morski. Właśnie na nim zbudowało swoją potęgę wiele państw europejskich, takich jak np. Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Portugalia czy Holandia. Dziś ruch pasażerski niemal w całości przejął transport lotniczy, jednak w przewozie różnych towarów na duże odległości, statki wciąż odgrywają bardzo istotną rolę. W Polsce funkcjonują porty morskie, ale jest również i kilka portów rzecznych. Zaliczają się do nich m. in. port w Elblągu i Szczecinie. Wśród portów wyróżnia się kilka podstawowych typów. Zdecydowanie największe i najintensywniej eksploatowane są porty handlowe. Istotne są również porty rybackie, zaś w popularnych kurortach i miejscowościach typowo wypoczynkowych coraz częściej powstają porty jachtowe. Zazwyczaj, żeby port jak najlepiej spełniał swoją rolę, potrzeba jest odpowiednia infrastruktura. Przede wszystkim w pływające do portu statki czy jachty muszą mieć zapewnioną odpowiednią ochronę przed wiatrem, falowaniem oraz działaniem prądów morskich. W przypadku portów handlowych i rybackich potrzebne są jeszcze dodatkowe urządzenia do przeładunku czy magazynowania przewożonych na statkach towarów. Zapewniona musi być również łączność z transportem kołowym i kolejowym.

Lokalizacja

Już od najdawniejszych czasów, bo w starożytności, zaczęto transportować różne towary drogą morską. Początkowo wykorzystywano tylko najlepiej znane Morze Śródziemne. Z czasem nawiązano ożywioną wymianę handlową z Indiami. Te zamorskie podróże zaowocowały z czasem odkryciem zupełnie nowych lądów. Na handlu zaś swoją potęgę zbudowały nie tylko niektóre europejskie państwa, ale również portowe miasta. Już w średniowieczu powstał nawet związek hanzeatycki w Europie, który miał wspierać morski handel. Dziś znaczenie transportu wodnego nie jest już tak duże. Ludzie o wiele chętniej poruszają się znacznie szybszymi i wygodniejszymi samolotami. Jednak do przewożenia na dalekie odległości różnej drobnicy i towarów wciąż odbywa się drogą morską. Zazwyczaj największe porty morskie zlokalizowane są na wybrzeżach. Ale obok nich, z powodzeniem funkcjonują również porty rzeczne. Do takich w Polsce zaliczają się chociażby port w Szczecinie i port w Elblągu. Zdecydowanie najwięcej jest jednak portów morskich. W Polsce zlokalizowane są one na długim pasie wybrzeża od Świnoujścia po Władysławowo. Portów typowo handlowych jest niewiele. Zdecydowanie najwięcej jest portów rybackich nastawionych przede wszystkim na rybołówstwo.

Przeładunek

Już w czasach starożytnych transport i przede wszystkim handel drogą morską odgrywał bardzo ważną rolę w gospodarce wielu państw. W średniowieczu zbudowały na nich swoją potęgę Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Hiszpania czy Portugalia. Dziś znaczenie transportu morskiego znacznie spadło, chociaż wciąż jest ważny w krajach, które położone są nad morzem lub oceanem. Funkcjonują przy tym nie tylko same porty morskie, ale jest również wiele portów rzecznych, zlokalizowanych zazwyczaj wewnątrz poszczególnych krajów. Znaleźć je można również w Polsce. Zaliczają się do nich chociażby port w Elblągu albo port w Szczecinie. Spośród tych typowo już morskich zazwyczaj wyróżnia się kilka typów. Zdecydowanie największe są porty handlowe i to właśnie one mają największy udział w imporcie i eksporcie na duże odległości. Żeby port handlowy mógł funkcjonować, potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Zazwyczaj typowy port tego typu składa się z części morskiej oraz lądowej. Część lądowa to cała infrastruktura. Obejmuje ona wszystkie urządzenia umożliwiające przeładunek i magazynowanie przewożonych towarów. Port powinien posiadać również połączenie z inny środkami transportu, m. in. z koleją, żeby przywożone towary można było dostarczyć dalej, wgłąb kraju.

Wojenne

Przez wieki transport morski odgrywał bardzo ważną rolę w gospodarce wielu krajów. To właśnie na nim swoją potęgę zbudowały chociażby Wielka Brytania, swego czasu również Włochy, Holandia, Hiszpania i Portugalia. Zamorski handel przyczynił się również do odkrycia Ameryki i wielu innych, nieznanych wówczas lądów. Jednak transport morski wykorzystywany był nie tylko do celów gospodarczych i handlowych. Wykorzystywany bywał również do celów wojennych. Dziś jego znaczenie nie jest już aż tak duże jak jeszcze jakiś czas temu, jednak wciąż jest istotny w jakiś sposób dla państw położonych nad morzem czy oceanem. Buduje się również porty rzeczne. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Od lat z powodzeniem funkcjonują chociażby port Elbląg nad rzeką Elbląg oraz port w Szczecinie nad Odrą. W Polsce również jest port wojenny. Mieści się w Gdyni, ale do celów wojskowych wykorzystywany jest również port w Kołobrzegu. Zdecydowanie więcej jest jednak portów handlowych i przede wszystkim rybackich. Do tych zaliczają się już m. in. porty w Gdańsku, Władysławowie czy Pucku. Coraz większą popularnością cieszą się również typowe już porty jachtowe, które zazwyczaj powstają w słynnych miejscowościach wypoczynkowych.

Jachtowe

Transport morski od zawsze odgrywał ważną rolę w gospodarce wielu państw. To właśnie na nim zbudowały swoją potęgę m. in. Wielka Brytania, Hiszpania czy Holandia lub Włochy. Obecnie znaczenie transportu morskiego znacznie spadło, jednak wciąż jest ważny dla krajów położonych nad morzem czy nad oceanem. Mimo że w zdecydowanej przewadze są porty morskie, to jednak wiele jest też i portów rzecznych. Zaliczają się do nich m. in. port Elbląg oraz port w Szczecinie. Wyróżnia się przy tym też typy portów w zależności od przeznaczenia. Zdecydowanie największe są porty handlowe, ze świetnie przygotowaną infrastrukturą. Ale duże znaczenie maja też porty rybackie. W ostatnich latach powstawać zaczęły również porty jachtowe. Te ostatnie przede wszystkim traktowane są jako przystań dla prywatnych jachtów powstają w znanych miejscowościach wypoczynkowych. W Polsce porty jachtowe zlokalizowane są chociażby w Kołobrzegu i Międzyzdrojach. W Europie taki słynny, jachtowy port jest m. in. w St. Tropez położonym na francuskiej riwierze. Porty to przede wszystkim przystań i miejsce postoju dla statków czy jachtów. Zapewniać powinny również należytą ochronę przed wiatrem, falowanie jak również i prądami morskimi.

Rybackie

Transport morski rozwijał się już w czasach starożytnych. To właśnie na nim została zbudowana potęga gospodarcza państw starożytności, ale prawdziwy boom na podróże zamorskie nastąpił dopiero na przełomie XV i XVI wieku. Właśnie wtedy rozpoczęto poszukiwania nowej drogi do Indii i zupełnie przez przypadek odkryte zostały zupełnie nowe lądy. Dziś chociaż transport morski nie odgrywa już tak doniosłej roli, to jednak wciąż liczy się w gospodarce wielu krajów, zwłaszcza tych położonych nad morzem czy oceanem. Chociaż utarło się przekonanie, że porty morskie powstają zawsze na wybrzeżu, to jednak równie dobrze mogą funkcjonować porty rzeczne. Przykładów nie trzeba szukać daleko. W samej tylko Polsce do grupy tej zalicza się chociażby port Elbląg oraz port Szczecin. Same port, w zależności od wielkości i posiadanej infrastruktury, dzieli się na różne typy. Zdecydowanie największe są porty handlowe. Ważne są również porty rybackie nastawione przede wszystkim na rybołówstwo. Żeby jak najlepiej spełniały swoją funkcję również powinny być wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, np. chłodnie oraz zakłady do przetwórstwa ryb. W Polsce do typowych portów rybackich zalicza się chociażby port we Władysławowie czy Pucku.