Charakterystyka i rodzaje portów morskich

Teren portu morskiego składa się z części morskiej i lądowej. Do tej pierwszej należy zbiornik wodny oraz reda. Reda to obszar płytkiej wodny przed wejściem do portu. Tam statki oczekują na wjazd do właściwego portu. Czasem jest tak, że statki wraz z załadunkiem są za ciężkie, aby wjechać do portu. Aby je trochę odciążyć, już w redzie dokonuje się przeładunku towarów na mniejsze statki. Do części lądowej portu należą magazyny towarowe i place, gdzie składuje się ładunek. Oprócz tego elementem tej części są też lądowe kanały transportu, czyli drogi utwardzone dla ciężarówek lub szyny dla pociągów. Ze względu na to w czym specjalizuje się dany port morski, wyróżnia się porty handlowe, rybackie, jachtowe i wojenne. Najczęściej spotyka się porty handlowe, które zajmują się wymianą towarów między odległymi krajami. Mogą być to porty specjalizujące się w danych typach towarów oraz takie, które przeładowują przeróżne towary. Porty rybackie przystosowane są do kutrów rybackich i specjalizują się tylko w rybołówstwie. Aby móc przyjmować tego typu towar, potrzebne są specjalne chłodnie. Z uwagi na to, że świeże ryby źle znoszą długi transport. w okolicach portów rybackich znajdują się zakłady przetwórstwa ryb. Porty jachtowe to takie, które są w stanie przyjąć tylko jachty. Istnieją również okręty wojenne, należące do morskich sił zbrojnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.