Duży, większy i największy

Nasz kraj może mieć prawdziwe powody do dumy, jeśli chodzi o leżące na naszym terytorium porty morskie. Nie tylko z powodu ich liczby, chociaż warto wiedzieć, że na terenie Polski znajdują się aż 33 obiekty, które w świetle prawa uzyskały status pełnoprawnego portu morskiego. Tym, co decyduje o ogromnym znaczeniu polskich portów dla krajowej i międzynarodowej gospodarki jest przede wszystkim fakt, że odbywa się w nich na ogromną skalę obrót ładunkowy i mogą w nich być przyjmowane nawet największe i najcięższe ze statków poruszających się na terenie Bałtyku. Nie można tu nie przytoczyć spektakularnego przykładu portu w Gdyni, który już cztery lata temu zajmował na Morzu Bałtyckim czwarte miejsce pod względem przeładunku kontenerów wśród wszystkich portów na terenie tego akwenu. Gdynia pod względem wielkości zajmuje trzecie miejsce wśród polskich portów morskich. Jako drugi uplasował się w tym rankingu port w Szczecinie, a właściwie kompleksowy zespół portowy obejmujący Szczecin i Świnoujście. Gdańsk jako największy polski port morski, podobnie jak Gdynia ma charakter przede wszystkim portu handlowego, jednak poza podstawową rolą oba spełniają również w dużym zakresie funkcję jachtową i rybacką. Wszystkie trzy wymienione porty mają podstawowe znaczenie dla naszej gospodarki morskiej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.