Ile jest portów w Polsce?

Kiedyś portem morskim stawało się po prostu miejsce, do którego przybijały okręty, aby przeładować przewożone towary i wysadzić lub zabrać pasażerów. Portami nazywano też miasta, w których odbywały się te czynności. Dziś kwestię uzyskania przed dane miejsce statusu poru regulują odpowiednie przepisy prawne. Polska jako kraj posiadający dostęp do morza posiada liczne porty morskie. Osoby interesujące się tematyką morską bez trudu udziela odpowiedzi na tytułowe pytanie o liczbę funkcjonujących w naszym kraju portów morskich. Jest ich łącznie 33, nie wliczając w to portów wojennych, gdyż są one wyróżniane jako osobny rodzaj portów. Co ciekawe, wbrew swojej nazwie, aż trzy porty określane jako morskie wcale nie znajdują się nad polskim morzem, lecz nad ujściami rzek do morza. Elbląg, Police i Szczecin leżą formalnie nad morskimi wodami wewnętrznymi. Warto również pamiętać, że chociaż z uwagi na najważniejszą funkcję spełnianą przez dany port wyróżnia się wśród portów morskich porty o charakterze handlowym, rybackim czy jachtowym, to zazwyczaj w praktyce jest tak, że w porcie realizuje się różne rodzaje działalności, jak chociażby w przypadku portu w Gdańsku, Policach czy Kołobrzegu. Zazwyczaj jednak jedna z funkcji jest dominująca i to ona decyduje o specyfice danego portu morskiego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.