Infrastruktura portu morskiego

Co stanowi infrastrukturę portu morskiego? Co jest niezbędne by taka duża „przystań” mogła poprawnie i swobodnie funkcjonować? Otóż zacząć należy od czterech podstawowych obszarów odpowiednio zagospodarowanych. Po pierwsze musimy wymienić kanał wodny o odpowiedniej głębokości i miejsce, w którym będą zatrzymywać się statki. Następnie należy za pomocą specjalnych urządzeń, konstrukcji zapewnić ochronę dla takiego portu. Port morski bowiem narażony bywa na duże podmuchy wiatru, uderzanie większych fal o brzeg a także tworzące się prądy morskie. W miejscu tym musi być także możliwy dostęp do takich jednostek transportowych, jak pociągi, ciężarówki, a nawet rurociągi. Duży obszar stanowią miejsca przeznaczone do składowania przeładowanych ze statków towarów. Możemy do nich zaliczyć hangary, magazyny, place składowe i duże zbiorniki, takie jak choćby silosy. Port morski to zarówno część wodna, jak i część lądowa. Tą pierwszą stanowią podejścia, redy i baseny wewnętrzne, natomiast od lądu będziemy mieli do czynienia z urządzeniami przeładunkowymi, placami do składania ładunków, placami manewrowymi i wszelkimi składami, magazynami, o których mowa była już wcześniej. Część lądową tworzą również drogi dojazdowe, a wśród nich także te kolejowe. Do portu morskiego należę także tak zwane urządzenia hydrotechniczne, a zatem falochrony, mola, pirsy, nabrzeża i keje, a także urządzenia remontowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.