Kołobrzeg

Zalety transportu wodnego doceniono już w czasach starożytnych. W kolejnych wiekach właśnie na handlu zamorskim wiele państw europejskich znacznie się wzbogaciło i stało się potęgami gospodarczymi. Wszystkie te wyprawy nastawione przede wszystkim na handel, z czasem zaowocowały okryciem nowych lądów. Obecnie znaczenie transportu morskiego nie jest już tak duże jak w przeszłości, wciąż jednak odgrywa pewną rolę. Polska posiada dość długi pas wybrzeża, który liczy przeszło 500 kilometrów. Na tej linii funkcjonują liczne porty morskie, które pełnią różne role. Zazwyczaj wyróżnia się porty handlowe, rybackie oraz jachtowe, a każdy z nich powinien posiadać odpowiednią infrastrukturę, a przy tym również chronić statki przed wiatrem, falowaniem oraz działaniem prądów morskich. Jednym z większych portów w Polsce jest Kołobrzeg. Właściwie łączy on w sobie funkcje portu handlowego, rybackiego i jachtowego. Popularne są również przewozy pasażerskie. Kołobrzeg przy tym wszystkim jest również bazą marynarki wojennej. To wielkie portowe miasto jest również jednym z bardziej popularnych kurortów i co roku właśnie do Kołobrzegu przyjeżdżają tysiące turystów nie tylko z kraju, ale również i zza granicy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.