Po co port morski?

Transport towarów i osób może odbywać się trzema drogami. Wyróżniamy transport lądowy, powietrzny i wodny. Port morski jest elementem trzeciego rodzaju. Jest to miejsce, w którym czasowo zatrzymują się statki, zarówno towarowe jak i pasażerskie. To tam następuje załadowanie lub rozładowanie towarów, które w dalszej części przewożone są drogą lądową do konkretnych miejsc kraju, położonych z dala od morza. W porcie następuje również wymiana osób, czyli wysiadanie i wsiadanie pasażerów. W tym miejscu również tankuje się statki i wyposaża je w potrzebny na morzu sprzęt. Aby te wszystkie czynności były możliwe, port morski musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt, który umożliwi zacumowanie statków oraz wszelkie inne czynności związane z przyjęciem i załadowaniem towaru. Port musi być również przygotowany do przewożenia osób. To całe wyposażenie sprawia, że wygląd tego miejsca dla ludzi mieszkających z dala od portu jest nietypowy i przypomina dużą aglomerację. Aby w danym miejscu mógł powstać port morski, musi być spełniane kilka kryteriów. Po pierwsze, trzeba zapewnić odpowiednią głębokość kanału wodnego. Po drugie, miejsce portu należy ochronić przed wiatrem, nadmiernymi falami morskimi i prądami. Oprócz tego trzeba też zapewnić odpowiednią dużo miejsca do składowania towarów, a port musi mieć dostęp do innych środków transportu, takich jak kolej i ciężarówki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.