Port portowi nierówny

Wszyscy wiedzą, czym jest port, nawet jeśli dotychczas nie mieli okazji żadnego widzieć na własne oczy. Port w powszechnym wyobrażeniu kojarzy się w oczywisty sposób z morzem, morskim brzegiem, okrętami i całą towarzyszącą im rozbudowaną infrastrukturą, której celem jest zapewnienie sprawnego transportu morskiego, żeglugi oraz ruchu pasażerskiego. Tymczasem porty morskie to tylko jeden z wielu różnych funkcjonujących współcześnie rodzajów portów wodnych. Poza portami morskimi znajdującymi się nad brzegami mórz lub oceanów, ewentualnie morskich wód wewnętrznych danego kraju istnieją również porty rzeczne zlokalizowane na brzegach rzek, jezior lub kanałów. Porty morskie w zależności od podstawowej funkcji dzieli się z kolei na kilka typów, między innymi na porty rybackie i handlowe, chociaż warto pamiętać, że z reguły port spełnia równocześnie kilka zadań oraz porty wojenne przeznaczone dla okrętów należących do marynarki wojennej danego państwa. Wyróżnia się wśród nich także mniejsze porty jachtowe, zwane w żeglarskim slangu marinami i służące do obsługi mniejszych jednostek pływających, takich jak żaglówki czy motorówki. W naszym kraju funkcjonują obecnie 33 porty morskie, wśród których najbardziej znane i najważniejsze to Gdynia, Gdańsk, Świnoujście, Szczecin, Kołobrzeg i Władysławowo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.