Puck

Możliwości jakie daje transport wodny doceniono już w czasach starożytnych. Pierwsze statki pojawiać zaczęły się już w Egipcie. Najpierw przemierzały Nil, z czasem zaczęły również kursować po Morzu Śródziemny. Na transporcie wodnym i przede wszystkim handlu zamorskim swoją potęgę zbudowało również wiele z europejskich krajów. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim Wielka Brytania, ale również Holandia, Hiszpania, Portugalia i Włochy. Bardzo wzbogaciły się na handlu również same portowe miasta, a wiele z nich weszło do związku hanzeatyckiego, który jeszcze dodatkowo miał wspierać handel. Znaczenie transportu morskiego nie jest dziś aż tak duże jak w przeszłości, wciąż się jednak liczy. W Polsce, na stosunkowo długim pasie wybrzeża działają liczne porty morskie, które mają bardzo różny charakter. Zdecydowana większość to porty rybackie, znacznie większe od nich są porty handlowe, coraz bardziej popularne stają się również porty jachtowe. Każdy z tych portów potrzebuje przy tym różnej infrastruktury. Przykładem typowe portu rybackiego, który służy również jako przystań dla jachtów jest port w Pucku. Znacznie większy od niego jest zlokalizowany w pobliży port we Władysławowie, nastawiony głównie na rybołówstwo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.