Trzy typy doków portowych

Jedną z bardziej istotnych stref w porcie morskim okazuje się być obszar, w którym znajdują się doki. To one niejako przyjmują statki dobijające do brzegu. W nich bowiem cumowane są jednostki wodne. W dokach można dokonać przeglądu statku, określić jego bieżący stan, czy też dokonać remontu, jeżeli taki jest niezbędny. Rozróżniamy trzy typy doków. Dok portowy, dok pływający i suchy dok. Portowy może być konstrukcją pływającą, lub też tak zwanym portowym basenem. Basen ten to część akwatorium portu i to tam zatrzymują się statki. Najczęściej jest to wąski prostokątny odcinek z nabrzeżami zbudowanymi z betonu. Aby możliwy był jakikolwiek przegląd jednostki pływającej w pobliżu zamontowane są dźwigi i znajdują się magazyny. To w doku portowym statek bez problemu utrzymuje się w pionie na stałym poziomie, bez względu tak na przypływ, jak i odpływ morski. Dok pływający natomiast stanowi konstrukcję pływającą, która na pewien czas jest zanurzana, tak by wynieść statek ponad poziom wody. Manewr taki przeprowadzany jest w celu dokonania oględzin i remontów statku. Suchy dok natomiast podobnie, jak dok portowy jest basenem z wodoszczelnymi wrotami. Charakterystyczne są dla niego urządzenia wypompowujące wodę, w wyniku czego statek może osiąść na dnie takiego basenu portowego. W doku suchym przeprowadza się te same czynności, co w doku pływającym, jednak w tym przypadku mówimy o jednostce, która już była eksploatowana. Tu często mówimy o budowie nowego kadłuba.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.