Znaczenie miast portowych

Miasta portowe oprócz znaczenia gospodarczego i handlowego stanowią także magnes dla turystów. Szczególnie w krajach, gdzie przeważają tereny odcięte od morza i z niewieloma zbiornikami wodnymi, widok morza jest szczególną atrakcją. Jeśli jednak spytamy wojskowego o znaczenie portu, jego odpowiedź nie będzie podyktowana wyżej wymienionymi kategoriami. Porty morskie mają bardzo duże znaczenie strategiczne. Przykładem takiego miasta portowego może być Narwik w Norwegi. Narwik był szczególnie ważny w trakcie II wojny światowej. O jego znaczeniu przesądzało to, że zimą był on jedynym portem nie zamarzającym w tamtych regionach, co miało bardzo duże znaczenie militarne. Od kwietnia do czerwca 1940 roku w okolicach tego portu toczyły się zaciekłe walki o miasto. Miasta portowe często były też szturmowane przez piratów. Dlatego też, mimo wielu walorów, nie było to zbyt bezpieczne miejsce do osiedlenia się. Mieszkańcy portów zazwyczaj trudnili się handlem i rybołówstwem. Byli oni też o wiele bardziej obyci z kulturą i nowinkami ze świata w przeciwieństwie do mieszkańców w głębi kontynentu. O wiele łatwiej też przychodziło im opuszczać rodzinny dom, by spróbować życia marynarza. Niebezpieczeństwo sztormów uczyło jednak większej ostrożności i przezorności. Każdy błąd bowiem mógł kosztować nie tylko utratę kutra, ale też życia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.